Výzva Evropě 2023: Zachraňte bezdráty

Tento článek je překladem výzvy vydané sdružením Save Our Spectrum (SOS), která si klade za cíl lobovat u Evropské komise za zachování části kmitočtového spektra nutného pro provoz mj. bezdrátových mikrofonů. Protože mi tato výzva přišla zásadní přináším vám její překlad.

 

Show must go on – hlasujte pro ochranu kultury a médií

V květnu 2023 se více než 100 kulturních a mediálních organizací společně obrátí na zákonodárce, vlády a národní i evropské regulátory s žádostí o ochranu spodní části UHF spektra (470 a 694 megahertzů) a jeho zachování pro produkce zábavního průmyslu. Na světové radiokomunikační konferenci WRC, která se bude konat na podzim 2023, totiž bude diskutováno možné převedení tohoto frekvenčního pásma na mobilní širokopásmové služby tak, jako se to již v minulosti stalo s horní oblastí UHF.  Tato takzvaná „ko-primární“ alokace bude mít za následek de facto vyloučení médií a kulturního sektoru z éteru.

V současnosti se inkriminovaná část UHF pásma využívá pro distribuci médií:

• Terestrická televize (DTT) v UHF spektru je jednoduchá, inkluzivní a levná: zapojení televizoru nabízí okamžitý přístup k množství veřejných a soukromých programů.

• DTT v UHF spektru je spolehlivá ve všech situacích: i v přírodních nebo způsobených člověkem katastrofách je šíření vysílání velmi odolné.

• DTT v UHF spektru je udržitelným distribučním způsobem – a nejudržitelnějším způsobem, jak distribuovat stejný obsah pro všechny.

• DTT je inovativní: vyžaduje neustálou inovaci a vývoj nových digitálních technologií, jako například 5G Broadcast.

 

Dále se spodní čás UHF pásma v zábavním průmyslu používá pro samotnou výrobu a produkci médií, filmů a také kulturních vystoupení (koncerty, standupy a jiné živé události):

• Frekvence jsou potřebné pro bezdrátové prostředky produkce (mikrofony, interkom atp.).

• Jsou důležité pro: divadlo, muzikály, živé události, festivaly, konference, rozhlasové a televizní zpravodajství a mediální produkce.

• Technické vybavení se používá po dlouhou dobu a často se předává od profesionálních organizací k neprofesionálním, a tak se uplatňuje koncept oběhu ekonomiky.

Sektor mobilních služeb již v minulosti prostřednictvím digitální dividenty získal značné zdroje v podobě horní části UHF spektra, tj. pásma 700 MHz a 800 MHz. Přidělení těchto oblastí spektra, dříve využívaných pro DTT a PMSE (Programme Making and Special Events), byly odůvodněny potřebou rozvoje venkovského širokopásmového připojení k internetu, ale současné nedostatky v pokrytí na lze vyřešit pouze a jen dalším rozvojem infrastruktury v oblasti spektra již přiděleného pro mobilní širokopásmové připojení. Každý den v Evropě tisíce lidí využívají pozemní televizi, mediální produkce a užívají si kulturních akcí v přímém přenosu. Pro rozvíjející se mediální a kulturní sektor hlasujte pro zachování dolního UHF pásma pro distribuci televize, mediální produkce a kulturní akce.

 

Proto prosíme odpovědné činitele: Hlasujte na WRC-23 pro zachování současných pravidel rozdělení kmitočtového spektra.

 

Napsat komentář