Na bezdrátové frontě klid… do roku 2031

V lednové zprávě ČTU coby správce kmitočtového spektra, se objevil článek o závěrech na sklonku loňského roku proběhlé konference národních správců, WRC-23. V článku je zmínka i o tom, že na konferenci bylo potvrzeno přidělení části UHF pásma 470-694MHz pro provoz DTT, tedy terestricky šířené digitální televize. To je dobrá zpráva i pro nás, protože souběžně s provozem TV multiplexů je dovoleno koexistovat i našim bezdrátovým zařízením malého dosahu, mikrofonům a beltpackům. Jinými slovy to znamená, že do roku 2031 nemůže dojít ke krácení rozsahu ve kterém je možné provozovat bezdrátové mikrofony a jeho odprodeji firmám nabízejícím datové služby, jakého jsme byli svědky v minulosti. Tedy pokud si pořídíte bezdráty v rozsahu 470MHz-694MHz můžete je v souladu s legislativou používat minimálně po dalších sedm let (tj. do r. 2031).

Odkaz na celou zprávu:
https://ctu.gov.cz/tiskova-zprava:-prvni-zavery-radiokomunikacni-konference-wrc-23:-kmitocty-pro-pozemni-tv-garantovany

Napsat komentář