Reverbujeme bicí v Reasonu

DREAMFACE.NET je, či spíše byl, název dalšího zaniklého serveru, kde jste si v minulosti mohli přečíst články z oblasti tvorby a úpravy hudby a také její historie. Tento server byl svého času velice populární a ačkoliv z jeho původního obsahu mnoho nezbylo a články se dohledávají velice těžko, dostal jsem od jeho tehdejšího šéfredaktora, Michala Škrabálka, dochované střípky přetisknout zde na FADER.cz

 

Nevím kde je konec muzikantovi jménem Dušan Čáni, ale v roce 2004 napsal pro DreamFace.net výborný článek o zpracování bicích v DAW programu Reason. Protože i po těch létech je tato platforma mezi tvůrci moderní muziky stále populární přišlo mi škoda, aby článek jen tak zapadnul, takže vám přinášíme jeho vzkříšený přetisk. Co se bohužel nedochovalo jsou soubory s ukázkami, i tak ale myslím, že v článku najdete několik zajímavých tipů, které si můžete vyzkoušet posléze v praxi.

                                                                                                                                        Šáfa.

Vitajte reasonisti :-). Dnešnou témou článku, ako už z názvu vyplýva, bude aplikovanie reverbu (dozvuku) na bicie nástroje. V článku sa pokusím poradiť, ako môžeme aplikovaním reverbu RV7000 na bicie nástroje dosiahnuť veľmi zaujimavý a neobvyklý dozvuk. RV7000 je podľa môjho názoru úžasný reverb s mnohými možnosťami vďaka jeho algoritmom a množstvom jednotlivých parametrov. Spolu s automatizáciou parametrov reverbu sa dá docieliť veľmi zaujimavý dozvuk, meniaci svoju charakteristiku v čase. Bicie nástroje sú pre aplikovanie dozvuku veľmi vhodným materiálom, pretože pri aplikovaní dozvuku na jednotlivé bubny dozvuk mení svoju charakteristiku v závislosti od zvuku konkrétneho bubna, a to spolu s častým menením rytmu bicích spôsobí zaujimavý charakter celkového dozvuku hrajúcich bicích.

Takže najprv si musíme zložiť z bicích nejaký zaujimavý rytmus. Podľla toho, že akého je charakteru, či rýchly, pomalý, členitý, alebo menej členitý, volíme najviac pasujúci algoritmus reverbu, jeho parametre a automatizáciu parametrov. Napríklad pri pomalšom rytme je ideálne aplikovať na snare-drume dozvuk charakteru tiahleho echa s dlhším oneskorením. Takéto oneskorené tiahle echo vytvorí výrazný kontrast, ktorý ešte ďalej môžeme skrášliť automatizáciou rôznych parametrov echa… Efektívne je vytvoriť rytmus zložený z viac druhov bubnov a perkusíí, napr. 2 bassdrumy, 3 snare, viac druhov hi-hatov, cymbalov, tam-tamov, shakerov a podobne. A práve vďaka tomuto použitiu viacerých druhov bubnov v rytme dostávame možnosť vytvoriť dozvuk s rôznorodým charakterom.

Ak máme vytvorený rytmus, môžeme začať s aplikovaním reverbu. Je tu veľmi veľa možností, ako dozvuk aplikovať, preto popíšem len niektoré varianty. Reverb nemusíme aplikovať vo vytvorenom rytme na všetky bubny rovnakým množstvom. Parametrom SEND AMOUNT (S1 alebo S2) na kanáli s príslušným bubnom na Redrume určíme množstvo dozvuku konkrétneho bubna. Efektívne je najväčšie množstvo dozvuku aplikovať na ten bubon v hrajúcom rytme, ktorý považujeme za dominantný alebo výrazný a chceme aby jeho dozvuk bol znateľne počuteľný. Nie je to však ale žiadne predpísané pravidlo a tak teda môžeme skúšať rôzne kombinácie, napríklad aplikovať rovnaké množstvo reverbu aj na kick-drum aj snare-drum, alebo len na kick-drum s hi-hat, alebo len nechať vyznieť dozvuk clapu s hi-hatom a podobne…

EKVALIZÉR

Veľmi významným faktorom pre tvarovanie zafarbenia výsledného dozvuku je EKVALIZÉR. Reverb RV7000 obsahuje práve aj ekvalizér, do ktorého sa dostaneme kliknutím tlačítka EDIT MODE na EQ. Pozor, nezabudnime aktivovať aj čudlík EQ ENABLE, ktorým ekvalizér reverbu povolíme používať. Tento ekvalizér je vlastne parametrický, dvojpásmový, s jedným pásmom určeným špeciálne pre úpravu nízkych frekvencií (rozmedzie pásma je 50-1000 Hz) a s druhým pásmom určeným pre úpravu frekvencií v celom počuteľnom spektre (šírka pásma 30-16 000 Hz). Nastavenie parametrov ekvalizéru volíme podľa našej približnej predstavy o charakteru dozvuku, alebo ak predstavu nemáme, tak jednoducho experimentujeme, nastavujeme rôzne hodnoty parametrov, až pokým nedôjdeme k nejakému zaujimavému výsledku, ktorý nás uspokojí. V článku teda uvediem niekoľko inšpiračných príkladov, ako môžeme dosiahnuť určitý charakter dozvuku.

Najprv ale jednotlivé parametre ekvalizéra postupne rozoberiem a potom konkrétne vysvetlím, čo nimi možeme dosiahnuť. Ukážkové príklady sú aj vo forme RNS 2.5 súborov, ktoré si môžete stiahnuť, zvukové ukážky doporučujem vypočuť si pre detailnejší posluch na slúchadlách…

Začnem parametrom gain. Pre pásmo slúžiace na úpravu frekvencií v celom spektre je parameter gain označený ako PARAM GAIN a pre pásmo na úpravu nízkych frekvencií je gain označený ako LOW GAIN. Parametrom gain určíme pozdvihnutie alebo ubratie určitých frekvencií. Jeho hodnota v dB ukazuje hlasitosť pozdvihnutia alebo ubratia, ak necháme na 0dB, nenastanú žiadne zmeny. Frekvencie, čiže frekvenčnú oblasť v spektre, ktorú chceme upraviť, určuje parameter freq . Pre pásmo upravujúce nízke frekvencie je označený ako LOW FREQ a pre pásmo upravujúce frekvencie v celom spektre je označený ako PARAM FREQ. Parametrom q, označeným ako PARAM Q nastavíme šírku konkrétnej frekvenčnej oblasti nastavenou parametrom freq. Tento parameter je iba pre pásmo upravujúce frekvenčné oblasti v celom spektre, pre pásmo upravujúce nízke frekvencie je šírka frekvenčnej oblasti pevne daná.

 

Príklady použitia ekvalizéru pre tvarovanie dozvuku :

1. Pri upravovaní dozvuku ekvalizérom môžeme teda jeho charakter výrazne zmeniť. Napríklad, ak chceme dozvuk zhutniť, tak parameter freq nastavíme na nízku frekvenčnú oblasť, približne na 125Hz – 1kHz (oblasť závisí od charakteru bicích) a parametrom gain vyzdvihneme túto frekvenčnú oblasť do takej miery, aký silný charakter zhutnenia dozvuku chceme. Dôležité je ale tiež nastavenie parametra q, čím menšiu hodnotu parametra volíme, tým sa vyzdvihne viac frekvencí vo frekvenčnej oblasti, a tým je charakter reverbu agresívnejší. Nezabudnime ale, že ak chceme dozvuk zhutniť, musí ho byť zhutniť z čoho. Tým chcem povedať, že rytmus bicích, na ktorý aplikujeme reverb, musí obsahovať aspoň jeden bubon s hlbším charakterom, najideálnejšie sú rôzne druhy kickov. Keby sme neaplikovali dozvuk na tento druh bubna, ale iba na vyššie bubny, ako sú snare, hihat, clap a podobe, ekvalizér by nám vôbec nepomohol, pretože v dozvuku bicích by nemal na zosilnenie žiadne nižšie frekvencie. To isté by sa stalo, aj keby sme parameter algoritmu LF DAMP (nie všetky algoritmy ho obsahujú) zmenili na vyššiu hodnotu, preto pri snahe zhutnenia reverbu nechajme tento parameter na najnižšej hodnote 20Hz.

Súbor rv_drums_eq_1.rns (14 KB) ukazuje príklad použitia dozvuku upraveného ekvalizérom. Dozvuk rytmu bicích vytvára tiahle, stredne omeškané stereoecho s húpajúcim sa charakterom znejúcim hutne, práve vďaka použitému ekvalizéru. Dôležitým prvkom pre dozvuk rytmu je kick v 6 kanáli Redrumu. Bez neho by dozvuk nenabral hlbší nádych.

2. Upravovaním dozvuku bicích ekvalizáciou stredných frekvencií taktiež môžeme dosiahnuť zaujimavý charakter dozvuku. Celkom zaujimavý výsledok som dosiahol ekvalizovaním dozvuku vysokého snare-bubna, z čoho vznikol dozvuk s charakterom pripomínajúcim akési utlmené drevené údery – rv_drums_eq_2.rns (14 KB). Parameter algoritmu reverbu LF DAMP je pre výraznejší efekt taktiež ponechaný na 20Hz. Dôležité je v tomto prípade tiež nastavenie parametra algoritmu SPREAD na 0, jeho zvyšovaním by sa charakter dozvuku postupne ‚rozmazával‘. Pre spestrenie som vo vyššie stiahnuteľnej ukážke aplikoval na snare-drum a clap v hrajúcom rytme bicích trochu delay-u z efektu DDL-1 digital delay line.

3. Ekvalizovaním vysokých až najvyšších frekvencií dozvuku a správnym nastavením parametrov algoritmu reverbu sa dá dosiahnuť napríklad dozvuk s charakterom zvuku stereoperkusie typu shaker alebo cabasa – rv_drums_eq_3.rns (14 KB). Dôležité je ale pred ekvalizáciou nastaviť na maximálnu kladnú hodnotu parameter HI EQ na hlavnom paneli reverbu, aby sme dozvuku dodali čo najjasnejší zvuk. Taktiež je ideálne parameter algoritmu LF DAMP zvýšiť na maximum (1000Hz), tým sa v dozvuku zbavíme zbytočných nižších frekvencíí spôsobených kickom, alebo iným podobne hlbokým bubnom. Samozrejme ďalej musíme nastaviť nám ideálne parametre algoritmu reverbu, v našom prípade sme použili algoritmus ECHO, jeho parametre ECHO TIME a PREDELAY sú nastavené tak, aby bol dozvuk pekne zosynchronizovaný s rytmom bicích. Parameter SPREAD je na 0, aby dozvuk nebol rozmazaný a parameter DIFFUSION je na maximum, čo spôsobí pekné stereo. Cez ekvalizér potom už len stačí vydvihnuť vysoké frekvencie dozvuku, nastavením parametrov gain, freq a q. Takto nastaveným reverbom teda môžeme dostať zvuk podobný shaker-u alebo cabasy, zvuková ukážka sa nachádza vo vyššie uvedenom súbore na stiahnutie. Aj v tejto ukážke som na spestrenie použil efekt delay DDL-1, ktorý som aplikoval iba na clap v 4 kanáli Redrumu.

Efektívne je pri stavbe patternu – rytmu bicích používať flam. Jedná sa o zviacnásobenie úderu bubna, rýchlosť zviacnásobenia je daná parametrom FLAM na Redrume. Flam pre jednotlivý úder bubna zaktivizujeme kliknutím na diódu nachádzajúcu sa tesne nad tlačítkom pre úder bubna, ktoré spolu s ostatnými tlačítkami tvorí krokový sekvencer na Redrume. Pri použití flamu (napr. na snare alebo clape) na viacej úderov za sebou, a následným aplikovaním reverbu s charakterom oneskoreného echa môžeme dozvuk bicích pekne spestriť. Súbor rv_drums_flam.rns (16 KB) ukazuje použitie flamu na úderoch clapu pre spestrenie dozvuku hrajúceho rytmu. Flam som občas využil aj v niektorých ďalších zvukových ukážkach v tomto článku.

AUTOMATIZÁCIA

Ďalšou možnou variantou pre dosiahnutie zaujímavého reverbu je automatizácia rôznych parametrov. Príklady použitia automatizácie parametrov pre menenie charakteru reverbu v čase:

Ak sme v konkrétnom nastavení dozvuku použili aj ekvalizér, je často efektívne automatizovať jeho parameter freq. Môžeme tým dosiahnuť rôzne svištiace efekty, najmä ak volíme približne strednú šírku vyzdvihnutej frekvenčnej oblasti, šírku volíme pomocou parametra q. Príklad automatizovania parametra freq obsahuje súbor rv_drums_eq_aut_1.rns (22 KB). Dozvuk bicích je tvorený algoritmom ECHO, avšak jeho parametre vytvorili hall-ový dozvuk bicích s výrazným, plynule sa meniacim, svištiacim charakterom spôsobeným automatizáciou parametra PARAM FREQ.

Súbor rv_drums_eq_aut_2.rns (18 KB) obsahuje taktiež príklad použitia automatizácie parametra PARAM FREQ. Avšak tentokrát automatizáciou vytvárame jemnú, decentnú frekvenčnú zmenu v dozvuku, ktorá je pekne časovo zosúladená s rytmom bicích. Na konci dvoch patternov v rytme bicích som použil už zmieňovaný flam na snare-drume v 5 kanáli Redrumu. Flam pekne vyzneje v oneskorenom echu.

Ďalšia ukážka je v súbore rv_drums_eq_aut_3.rns (18 KB). Ide o ten istý bicí rytmus, avšak zmenili sme charakter reverbu. Dozvuk je aplikovaný aj na snare-drume v 2 kanáli Redrumu, čo obohatilo výsledný dozvuk. Parameter DECAY na hlavnom paneli reverbu je znížený, čo má za následok kratšie trvanie celkového dozvuku. Automatizovanie parametra PARAM FREQ vytvára synchrónne frekvenčné zmeny, počuteľné najmä v dozvuku snare-drumov.

Automatizovať nemusíme len parameter freq. Automatizácia parametra DECAY na hlavnom paneli reverbu tiež dokáže vytvoriť veľmi zaujímavý dozvuk. Najmä za použitia mierne oneskoreného dozvuku. Efekt sa ešte viac zvýši, ak automatizáciu tohoto parametra skombinujeme aj s automatizáciou parametra PARAM FREQ. Súbor rv_drums_2aut.rns (29 KB) ukazuje súčasnú automatizáciu parametra DECAY a PARAM FREQ. Vďaka ich automatizácii dozvuk mení svoju charakteristiku v čase, od ľahkého a krátkeho echa, až po frekvenčne hlboký, dlhý, hall-ový reverb. Pre spestrenie som v ukážke použil aj efekt DDL-1 digital delay line, ktorý som aplikoval na open-hihat v 4 kanáli na Redrume. Na tento hihat sú aplikované teda dva efekty naraz, RV7000 a DDL-1.

Súbor rv_drums_3aut.rns (17 KB) obsahuje ukážku automatizácie troch parametrov, DECAY-u, DIFFUSION-u a PARAM FREQ-u. Vzniká pekná, rytmická zmena dozvuku, dlhý delay-ovitý mono dozvuk sa mení na kratšie, hladšie stereoecho a naopak. Premenu z mono na stereo zabezpečuje menenie DIFFUSION-u a premenu dĺžky dozvuku zabezpečuje zmena DECAY-u. Automatizácia PARAM FREQ-u dodáva občasné spestrenie v podobe zmeny frekvencií dozvuku.

Nie sme ale nijak obmedzení, a tak teda môžeme automatizovať naraz toľko parametrov reverbu, koľko potrebujeme. Nasledujúci súbor rv_drums_4aut.rns (13 KB) ukazuje automatizáciu štyroch parametrov reverbu s algoritmom SPRING. Automatizuje sa parameter DECAY, LENGTH, DIFFUSION a PARAM FREQ. Vzniká veľmi zaujimavý dozvuk, najprv je jeho charakter hladký a krátky, ale vzápätí sa dozvuk prudko predĺži (menenie DECAY-u a LENGTH-u) a naberie skákavý charakter (zmena DIFFUSION-u). O chvíľu sa skákavý charakter plynulo mení na hladký stereo reverb (opäť zmena DIFFUSION-u). Zároveň je dozvuk obohatený svištiacim zvukom meniacej sa frekvenčnej oblasti dozvuku spôsobenej automatizáciou parametra PARAM FREQ. V tomto príklade som pre rôznorodosť použil druhý reverb RV7000, ktorý som aplikoval na druhý snare-drum (v kanáli 7 na Redrume) v hrajúcom rytme bicích.

 

Na záver by som len chcel napísať, že postupy uvedené v článku sú len zlomkom toho, čo všetko sa dá v Reasone urobiť. Existuje strašne veľa možností, o ktorých by sa dali písať dlhé články…. Takže, to by bolo z mojej strany ohľadom článku asi všetko, verím, že článok aspoň u niekoho nájde svoje uplatnenie, alebo poskytne inšpiráciu pri tvorbe svojich vlastných skladieb v Reasone.

Dušan „Bassline“ Čáni

(30.01. 2004)

Napsat komentář