Výsledky německé studie RESTART-19

Nejspíš jste také zaznamenali snahy vědeckých týmů zmapovat šíření viru SARS-CoV-2 v různých podmínkách a situacích našeho doposud běžného života. Tým doktora Stefana Moritze, který na jaře zkoumal šíření nemoci v prostředí halových sportovních zápasů, se tentokrát zaměřil na halové kulturní akce, nebo chcete-li, indoor koncerty. To je věc, která řadu z nás také eminentně zajímá a ačkoliv trojice testovacích koncertů proběhla již na konci prázdnin, vyhodnocení výsledků jsme dostali slíbeno na konec října. Naštěstí tým Dr. Moritze dostál pověstné německé přesnosti a tak byla na čtvrtek 29. října svolána tisková konference. Přehled toho nejdůležitějšího, co jsme se na ní dozvěděli, vám přináší tento článek.

 

Sledovač použitý při koncertě v LipskuProjekt RESTART-19 vznikl od hlavičkou Lékařské fakulty univerzity Martina-Luthera Kinga v při městě Halle a na výsledky jeho výzkumů netrpělivě čeká většina sportovců, umělců, ale i politiků v Německu i mimo něj. „Zkušební“ koncerty zpěváka Tima Bendzkeho s jeho kapelou, které se staly součástí tohoto výzkumného projektu, se odehrály 22. srpna 2020 v hale Quarterback Immobilien Arena v Lipsku (Leipzig). Během této akce byla shromažďována vědecká data a to například i s pomocí fluorescenčnní dezinfekce nebo miniaturních kontaktních stopovacích zařízení, která byla před začátkem celé akce rozdána účastníkům. Sesbíraná hrubá data bylo potřeba pečlivě překontrolovat, vyhodnotit a následně podle nich vytvořit model šíření viru v prostředí rockových koncertů. Zároveň byly provedeny také simulace proudění vzduchu v koncertním sále, což je veličina, která se podle všeho na šíření nákazy výrazně projevuje. Téměř přesně o dva měsíce později jsou veškeré výpočty hotovy a tým Dr. Moritze nyní mohl zveřejnit obecné shrnutí výsledků své vědecké práce. Podrobná zpráva bude následovat o několik dní později.

Nejdůležitější výsledky experimentu:

  • Výsledný počet kritických kontaktů, trvajících několik minut, nebyl na akci nikterak vysoký, navíc jej lze ještě výrazně snížit striktním dodržováním doporučených hygienických konceptů.

 

  • Nejvíc nebezpečných kontaktů probíhá zejména před koncertem a během přestávek. Proto je důležité, aby se pořadatelé zaměřili i na co možná nejlepší dispoziční a časové plánování akce.

 

  • Špatná ventilace může šíření významně zhoršit a následně tím zvýšit počet lidí s rizikem infekce.

 

  • Zhruba 90 procent účastníků studie nemá problém nosit při koncertu roušku a pokud by to znamenalo obnovení koncertních akcí, nebude s rouškou mít problém ani v budoucnu (průzkum po koncertním experimentu)

 

 • Při důsledném dodržování hygienických koncepcí je vliv podobných koncertů na pandemii SARS-CoV-2 celkově nízké až velmi nízké.

 

Výsledky experimentu odpovídají našim dřívějším tezím, ve kterých jsme předpokládali, že kontakty, které probíhají na akci, zasahují jen velmi omezený počet účastníků. Za určitých podmínek by se tedy koncerty a společenské události obecně mohly odehrávat i za pandemické situace. Nejdůležitějším zjištěním pro nás bylo, jak zásadní je význam dobré ventilační technologie. Toto je rozhodující klíčová součást přenosu viru v tomto prostření a rizika vzniku infekce,“ říká ředitel studie Dr. Stefan Moritz z University Medicine Halle (Saale). „Při simulaci jsme společně s technologickou firmou vytvořili trojrozměrný počítačový model celé Quarterback Real Estate Arena a poté jsme ji rozdělili ji na malé kostky. Následně jsme simulovali, jak různé varianty ventilace ovlivnily distribuci aerosolu“ vysvětluje Moritz. „Abychom prozkoumali účinky přenosu na šíření epidemie v populaci jako celku, vyvinuli jsme podrobný model epidemiologické simulace“, doplňuje Moritzův kolega, prof. Dr. Rafael Mikolajczyk z Ústavu pro lékařskou epidemiologii, biometrii a informatiku na Lékařské fakultě University v Halle. „Pro simulaci rozptylu jsme použili stávající zkušenosti z šíření pandemie a náš model jsme přizpůsobili posledním poznatkům z praxe.

 

Koncert Tima Bendzkeho s kapelou v rámci experimentu RESTART19

Koncert Tima Bendzkeho s kapelou v rámci experimentu RESTART19 (foto Coda Audio)

 

 

Na základě svých zjištění vědci odvozují následující doporučení:

  • Místo konání akce musí umožňovat dobré odvětrávání a pravidelnou výměnu vzduchu v místnosti a jeho nahrazování čerstvým vzduchem.

 

  • Bylo by dobré aby byl sestaven hodnotící systém, posuzující kvalitu vzduchotechniky sálu s ohledem na způsob rozptylu viru

 

  • Po dobu trvání pandemie je nutné nadále uplatňovat současné hygienické koncepty: Roušku ve všech vnitřních prostorech a důsledné dodržování hygieny (mytí rukou a používání dezinfekce) v souladu s dosavadními normami chování.

 

  • Plán sezení a tím i počet hostů by měly být přizpůsobeny epidemiologické situaci.

 

  • Mělo by existovat několik vchodů pro přístup k místům, které usměrňují tok návštěvníků. Čekárny by bylo vhodné přemístit ven.

 

 • Během akce je nutné se vyvarovat davům a dlouhým kontaktům ve stáncích s občerstvením. Proto je doporučeno, aby všichni i při občerstvení zůstali na svých místech.


Jsme přesvědčeni, že tento experiment byl velice přínosný a chtěli bychom poděkovat všem účastníkům, kteří se na něm podíleli. Díky nim jsme získali důležitá data, která mohou pomoci učinit správná politická rozhodnutí na vědeckém základě. Naše poznatky jistě budou přínosem pro mnohé lidi, kteří by se rádi vrátili k pořádání koncertních či sportovních akcí ve vnitřních prostorách. Děkujeme v neposlední řadě také státům Sasko-Anhaltsko a Sasko, které tento projekt podpořili také finančně“ uzavírá Prof. Dr. Michael Gekle, děkan lékařské fakulty univerzity v Halle .

Z našeho pohledu se nám podařil úspěšný experiment, ačkoliv jsme nedosáhli původně plánovaného počtu účastníků. Byl to nejen vědecký, ale i kulturní zážitek a poslední naše velké poděkování proto patří také Timovi Bendzkovi, který společně se svou kapelou proměnil pouhou simulaci koncertu ve skutečnou show,“ dodává na závěr vedoucí experimentu, Dr. Stefan Moritz.

 

Záznam celé tiskové konference RESTART-19, konané 29. října 2020, i s veškerými grafy a podrobnostmi, najdete zde:

 

Jeden myslel na “Výsledky německé studie RESTART-19

Napsat komentář