RECENZE: Pinguin Audio Meter – virtuální audiometry na vašem počítači

Tato recenze byla psána původně pro portál AudioNET.cz kde 18. července 2000 také vyšla. Omluvte prosím kvalitu obrázků a relevantnost informací, obojí je poplatnéí době vzniku recenze (více viz infobox).

motto: „Nudíte se ? Kupte si svého tučňáka ! Vhodný domů i do studia či jako hračka pro děti“.

Nedávno jsem na internetu narazil na jednu zajímavou audioaplikaci a řekl jsem si, že vám o ní rozhodně musím napsat. Jmenuje se Pinguin Audio Meter (v mém případě verze 2.1) a o její vývoj se starají němci Frank Lichtner a Ralph Kessler. Pinguin Audio Meter simuluje na vašem počítači hned čtyři pro audio důležité přístroje najednou (kdo zná výrobky firmy DK-Audio nebo RTW jistě ví o čem mluvím). Je to samozřejmě PPM-meter (Peak Programme Meter) měřící vstupní úroveň, spektrální analyzér, stereo meter a konečně i phase correlation meter (k podrobnému popisu všech se dostaneme vzápětí).

PPM – Peak Programme Meter

PPM je v podstatě měřidlo úrovně signálu na zvoleném vstupu s rozsahem stupnice (pochopitelně nelineární) 96dB. Název napovídá, že tento přístroj měří okamžitou hodnotu signálu, tedy včetně momentálních špiček. To je také jedna z věcí které mi prozatím v nastavení přístroje chybí (snad některá z dalších verzí), tedy možnost přepnutí na střední hodnotu signálu, tedy na měřidlo typu VU (volume unit). Abych se zmínil i o těch ostatních, tak další věc je, že stupnice měřidla je napevno nastavená na mód FS (Full Scale) a není pomatováno na ostatní normy. Oproti tomu nastavit se dá doba po kterou bude měřidlo zobrazovat maximální výchylku (Peak hold/decay), rychlost návratu měřidla do nulové polohy po absenci signálu (decay time), ale tím veškerá nastavení končí. Vlastní zobrazení PPM metru je jasné a přehledné, zvláště šikovné je číselné zobrazení hodnoty maximální výchylky v decibelech (margin).

pingu1

Spectrum analyzer

Podobné dětské nemoci má i spektrální analyzér. I zde mi chybí možnost proložení váženými křivkami, nebo například zobrazování po 1/3 oktávy. Stejně tak možnosti nastavení jsou stejné jako u PPM metru, navíc s výběrem typu FFT (Furierovy transformace), a volby kanálu (ev. rozdílu kanálů) k analýze. Vlastní zobrazení je opět velice přehledné, celé spektrum rozdělené na velké množství pásem (nechtějte po mně abych je počítal)podává o frekvenčním charakteru signálu poměrně dobrou grafickou informaci.

Stereo meter

Abych nevypadal jako věčný kverulant, tak věc kterou jsem shledal bez chyby je právě stereo meter (někdy zvaný též phase meter). Pokud nevíte jak si toto zobrazení vysvětlit tak vězte, že zobrazuje umístění signálu ve stereobázi (horní a spodní výseč), případně i fázovou odchylku obou kanálů stereosignálu (čím je odchylka fází větší tím je obrazec širší). Věšlerá nastavení tohoto přístroje se týkají vlastně jen míry zatížení procesoru, tedy ať je to počet zobrazovaných bodů a nebo možnost analyzovat jen každý n-tý vzorek.

Poslední simulací přístroje kterou nám Pinguin Audio Meter nabízí je
Correlation meter

pingu2

Měřidlo fázové korelace do značné míry souvisí se stereometrem, dalo by se říct, že jen přehledněji zobrazuje jeho horizontální osu. Jinak řečeno jsou-li signály v obou kanálech ve fázi (což je vlastně mono signál) je bod zobrazení maximálně vpravo, jsou-li v protifázi je bod maximálně vlevo. Samozřejmě, že všechny hodnoty mezi těmito dvěma stavy platí pro různé hodnoty fázového posuvu. Pro zpracování zvuku je žádoucí, aby byl fázový posuv mezi signály menší než 90 stupňů a podle toho je cejchovaná i stupnice měřidla. Hodnota ideálního stereo-obrazu by se tak měla pohybovat někde kolem 70 až 90 st. Volba nastavení tohoto měřidla je ještě stručnější než u dříve zmiňovaných, můžete si zvolit pouze orientaci zobrazení (vodorovná/svislá) a nebo přístroj vypnout.

Uživatelské rozhraní a nastavení

Kromě zmiňovaných nastavení specifických pro každý přístroj mají všechna měřidla (kromě correlation metru) nastavitelnou barvu zobrazení sloupců, dokonce v závislosti na úrovni signálu (nastavení se vyvolává stiskem pravého tlačítka myši). Ani v pull-down (roletovém) menu toho k nastavovaní nenaleznete o mnoho víc. Je tu volba zdroje signálu (pouze vstupy, nepovedlo se mi Pinguina přimět analyzovat přehrávaný signál), prioritu aplikace a vzorkovací frekvence.

Asi Vás nepřekvapí, že za šestnáct let, které uplynuly od původního vydání tohoto článku, se u tučňáků lecos změnilo. Ačkoliv svů Pinguin Audio Meter firma nabízí ke koupi i nadále (vzhledem k možnostem a býbavě dnešních DAW řekl bych i docela draze) její vývojáři se zjevně čím dál tím více specializují. Vedle studiových analyzátorů se tak dali do vývoje loudness analyzátorů podle normy EBU-R128, ale také utilitek pro konvoluci/dekonvoluci nebo zákaznických řešení jao je „3D Akustikprojektor“.

 

Pinguin Audio Meter je velice dobrý nápad. Po profesionálních zařízeních (hardware) schopných audiosignál v reálném čase analyzovat a modulovat do podoby TV signálu je tu opět něco nového. Zatím má program několik dětských chyb (i když podle označení by verze 2.1 už neměla být dětská), nicméně doufám, že se i nabídka nastavení jednotlivých přístrojů v budoucnu zlepší. Další nevýhodou (alespoň u mě doma na pomalém počítači a komerční zvukové kartě) je cca 200ms zpoždění mezi vstupním signálem a zobrazením, nicméně je pravděpodobné, že to je problém mého pomalého hardware. Jinak i v této podobě je Pinguin Audio Meter jistě dobrým pomocníkem do domácího studia kupříkladu při kontrole fází nahrávek (stop) pořizovaných párem mikrofonů.

Napsat komentář