FADER.cz kupuje společnost MAFRA a.s.

Tato novinková kachna byla vydána na Apríla, 1. dubna 2023, a proto není zcela pravdivá. Tedy ve skutečnosti pravdivé je na ní prakticky jen jméno šéfredaktora FADER.cz… tak bacha na to!

Významná zpráva dnes zasáhla do českého mediálního prostoru. Portál FADER.cz, specializující se na recenze a zpravodajství ze světa profesionálního zvuku, oznámil, že od 1. dubna 2023 bude vycházet jako tištěný časopis na křídovém papíře. Důvodem této změny je akvizice společnosti MAFRA a.s., která se nově stala dostala pod vlastní křídla portálu FADER.cz.

MAFRA a.s. je jedním z největších vydavatelů tiskovin v České republice. Vlastní například deníky Mladá fronta DNES, Lidové noviny a deník Metro. Rozhodnutí o koupi portálu FADER.cz se zrodilo v rámci strategie rozšíření portfolia společnosti.

Od 1. dubna 2023 tak budou fanoušci hudebního zpravodajství moci číst FADER.cz jako tištěný časopis. Podle oficiálního prohlášení budou mít čtenáři k dispozici 120 stránek plných kvalitního obsahu, který se bude zaměřovat na nejnovější hudební trendy a zajímavé rozhovory se zvukovými umělci včetně těch nejzbytečnějších. Rozhovory se tak budou pohybovat někdy na hraně, někdy dokonce i za hranou stage a vkusu, ale na to jsme v moderní novinářské práci zvyklí a v této sféře je reflexe více než potřebná.

Kromě nového formátu tištěného časopisu se bude na portálu FADER.cz nadále objevovat i online obsah. Jak uvádí zástupci nově vzniklé společnosti MAFRADER a.s., budou tyto dvě platformy spolu úzce spolupracovat, aby čtenářům nabídly co nejvíce zajímavého obsahu.

Podle odborníků má tato akvizice potenciál posílit pozici společnosti MAFRADER a.s. na trhu a umožnit jí rozšířit své publikum o fanoušky hudebního zpravodajství. Zároveň může být tato akvizice pro fanoušky portálu FADER.cz přínosem, protože se mohou těšit na nový, kvalitní tištěný magazín plný zajímavých článků a rozhovorů.

Změna z online portálu na tištěný časopis však také vyvolala otázky ohledně ekologického dopadu. Výroba a distribuce tištěných tiskovin zanechává velké množství uhlíkové stopy. Zástupci společnosti však uvádějí, že budou usilovat o co největší ekologickou šetrnost a využijí například papír recyklovaný z nepoužitých divadelních programů či tisk na nepoužitou stranu kapelních plakátů, kterých obvykle bývá velký nadbytek. Tímto způsobem plánuje nové vedení navíc významně ušetřit.

Jan Richard Rudolf Šafařík, generální šéfredaktor skupiny, k nové koncepci chodu mediální skupiny řekl:

„Věřím, že změna vlastníka jakož i bezbřehé zkušenosti redakce FADER.cz bude pro zkostnatělá média  bývalého koncernu vítanou živou vodou a vzájemná spolupráce se bude úspěšně rozvíjet dál, než k pouhé výměně šéfredaktorů a novému zaměření inzerce. Svět zvuku je natolik pestrý, že prakticky všechna média mediálního domu MAFRA dokáže významně obohatit. Problematika ozvučení a studiové práce se zkrátka stane novým lifestylem a časopisy jako „Žena a život“, „Cosmopolitan“, nebo „Chvilka pro tebe“, budou obsahovat většinu rubrik zaměřených právě na tento nový trend. Časem je samozřejmě plánováno i přejmenování těchto titulů tak, aby se v nich čtenáři lépe našli. Pro ženy tak vzniknou například „Chvilka pro zvukařku“, „Žena a gaffa“, nebo „Zvukopoličan“, muži si jistě oblíbí časopisy „Rytmus kapely“, zpravodajský týdeník „+48V“, deník „Linkové noviny“ a po výměně obsahu za striktně livestilový dojde i ke změně názvu populárního velkoformátového deníku „D-nes“, který bude dále v tištěné podobě vycházet pod názvem „D-live“, portál se pak přejmenuje na „i-Live“.  Ani městská doprava o svoji tiskovinu nepřijde, kameloti z řad vysloužilých stagehands (bedňáků) tam budou denně rozdávat ranní reklamní noviny „Šupna“ se zajímavými reklamami na defacto veškerou pro veřejnost důležitou techniku od mikrofonů až po reprobedny. Věřím, že veřejnost si tento nový trendy přístup zamiluje“ dodává tento energický mladý sympaťák.

V Práze, 1.dubna 2023.

PS: Poděkování odborářům firem Harman, Áron a Loučka, za nedobrovolné dodání obrazového materiálu k příspěvku.

Napsat komentář