Remote Control neboli Dálkové Řízení

Článek vznikl pro server „www.dreamface.net“ jako úvod do problematiky ovládání DAW pomocí HW kontroleru, publikován byl 8.2.2004. Přinesl mi konečně jednoznačnou identifikaci „šílence se speciální vejškou“ 🙂 Proto byl posléze následován pokračováním, kde jsem problematiku rozebral v praxi s digi mixpultem DDX3216. Pokud se mi podařilo nalézt funkční odkazy, poupravil jsem je – vůči původnímu textu.

Protože se toto téma trochu rozjelo ve fóru, rozhodl jsem se velice rychle ušít „horkou jehlou“ stručný článek pojednávající o sestavení fungujícího ovládacího mostu pro fenomén dnešní doby – VST nástroje. Jedná se o odborný článek spíše pro technicky zběhlé producenty, ale má co nabídnout i ostatním.

Tak v čem to budeme vařit? :-))) Hádejte dvakrát… V kotlíku Cubase VST rozmíchejte nějaký VST nástroj – zde cs40. Takže Panels > VST Instruments a vyberete cs40. V okně Arrange klikněte pravým tlačítkem ve sloupci Out u libovolné MIDI stopy (zde Midi 1) a z pop-up menu vyberte příslušný výstup nástroje, takže cs40 (V1). Pokud ve slotu s VST nástrojem (nebo vlevo v Inspektorovi) kliknete na tlačítko „EDIT“, bude výsledná situace vypadat asi takto:

Virtuální nástroj - CS40 (obr. 1)

Jako vstupní řídící konzoli využijeme klávesy Radium 61 (49), u kterých jsem objevil bezvadnou věc: protože mají na zadním panelu samostatné MIDI výstupy (THRU a KEYBOARD), lze je využít jak pro zadávání not pomocí klaviatury, tak i pro dálkové řízení. Počáteční problém byl totiž v tom, že jedno MIDI zařízení můžete použít buď jen pro vkládání not a ostatních MIDI parametrů nebo jen pro dálkové řízení 🙁 kdyby tedy klávesy Radium měly pouze jeden MIDI výstup (klasický nebo USB), nebylo by možné následující návod použít. Kdo tedy nedisponuje klávesami, jež umožňují provozovat 2 MIDI porty současně, potřebuje ke stejnému výsledku oddělené prvky – klávesy a MIDI kontroler (UC33, Control Freak a podobně). Připojení k počítači je nasnadě. Radium připojíme pomocí USB a do MIDI IN zvukovky zapojíme MIDI KEYBOARD z klaviatury. V Cubase zkontrolujeme povolení všech MIDI vstupů (Options > MIDI Setup > systém, pole Input From vlevo dole a po kliknutí musí být minimálně In USB Keystation a MIDI In zvukovky zatržené). Viz obr. 2 Tím je příprava pro funkčnost celého systému hotova.

Nastavení MIDI v Cubase VST (obr. 2)

Jako každý klasický analogový syntezátor má i cs40 spoustu ovládacích prvků v sekcích VCF, VCA, LFO a OSCILLATOR. I když se některé nazývají jako MIDI kontrolery nebo jejich parametry, škrtnete si tak maximálně s PitchBend nebo Modulation kolečky, přičemž modulace mě tedy moc neuchvátila (v tomto případě). Co se týče ostatních prvků – není šance, protože jednoduše nejde o MIDI přiřaditelná táhla, knoby, tlačítka a jánevímcoještě. Jak jsem již před časem zkoušel, jde to vyřešit přes SysEx zprávy, ale je to strašně nepohodlné. Jednak stejně musíte nejprve pomocí myši v režimu záznamu zjistit, jaký má ten který prvek kód a pak byste tuto zprávu museli naprogramovat do MIDI kontroleru. Naznačím, jak to asi dopadne (vlastní zkušenost): nejdřív budete tak 20min studovat návod, jak se vlastně takový MIDI kontroler programuje na úrovni SysEx zpráv. To je totiž něco docela jiného, než když máte třeba na Control Freaku nastavit táhlo „1“ na vysílání MIDI CC11 (Expression).
Pak budete dalších 30 minut experimentovat, což znamená částečně vědomě a částečně odhadem sázet jednotlivé bajty do kontroleru tak, aby vypadaly stejně jako to, co jste do Cubase zaznamenali pomocí myši. Když se vám to povede, začnete jásat, načínat šampaňské a voláte známým, jako že jste „cool, kingové a vůbec programátorská elita“, načež zjistíte, že SysEx zpráva má rozsah daný čtyřmi bajty, ale kontroler vám umožňuje naprogramovat jen dva. Nálada opadne a jmete se studovat manuál podrobněji. Abych to zbytečně neprotahoval – na konci odpoledne, které jste mohli strávit tvořením muziky nebo hraním floorballu a ne nějakým pitomým nastavováním hexadecimálních a dekadických čísel, zjistíte, že sice VST nástroj reaguje na příslušný kontroler, ale díky několika omezením není pohyb ovládaného prvku plynulý a vůbec to celé neodpovídá vynaložené námaze. Kdyby všechen ten bazmeq nestál takovou kupu chechtáků, asi byste to hodili z okna ven a výsledný efekt by byl určitě přitažlivější než to, co jste po několika hodinách pocení a překládání z angličtiny vypotili….

Nastavení Remote v Cubase VST (obr. 3)

Nuže odhoďte chmury, zchlaďte hlavu, neboť řešení existuje a je vpravdě bombastické!! V prvních chvílích jsem o něm také nevěděl; na tuto myšlenku mě přivedla až náhoda… Bez napínání – použijte Remote Control neboli dálkové řízení. Původně jsem totiž myslel, že lze tímto způsobem ovládat věci týkající se mixéru only, ale pak jsem přišel na to, že tento způsob funguje prakticky pro cokoli, co je součástí Cubase. Základem je opět nastavení. Jako vstupní port pro Remote bude sloužit MIDI IN zvukovky – proto jsme tam taky bodli ten kabel z Radia :-))) Takže Options -> Remote Setup > Setup. (obr. 3) Jako Remote nastavíte „Generic Remote“, Input bude MIDI IN zvukovky a Output bude „CS40 (V1)“. Potvrdíte OK a v prostředí Cubase se objeví malé okénko Generic Remote, kde ke stisknutí přímo vybízí tlačítko „EDIT“. Klik na něj……

Editace parametrů Remote v Cubase VST (obr. 4)

Otevře se okno Generic Remote Setup (obr. 4) s defaultním nastavením. Z toho stačí vyjít – je to velice jednoduché. Všimněte si vpravo, že nastavujeme prvky pro prvních 16 MIDI kanálů (viz spodní okénko, kde se opakují kanály 1..16) a krom toho si vyrobené nastavení můžeme uložit pod nějakým příznačným jménem, což ubírá další starosti do budoucna. V horní půlce okna ponecháme vše tak, jak to je – jenom musíme vyrobit vstupní adresu toho kterého kontroleru. Dejme tomu, že chceme něco přiřadit posuvnému ovladači na klávesách, který má číslo „1“. Označíme řádek „Fader 1“, pohneme s ovladačem a klikneme na tlačítko Learn. A ejhle – do pole Address se vložilo číslo „82“ (předpokládám, že Radium 49 to bude mít stejné). U ostatních kontrolerů se toto číslo bude lišit, ale princip „naučení“ adresy je stejný. Tohle můžete zopakovat pro každý řádek z horní části okna a přiřadit každému adresu jednoho ovládacího prvku z kláves.

Přiřazení prvku Remote v Cubase VST (obr. 5)

Fader 1 tedy odpovídá tahovému potenciometru „1“ na klávesách. Tak mu přiřadíme nějaký prvek ze syntezátoru – třeba „Cutoff“. Ve spodní části okna kliknutím do řádku Fader 1 ve sloupci „Device“ vybereme z pop-up menu položku „VST Effects“. (obr. 5) Stejně tak v „Channel/Category“ položku „Device“ a ve „Value/Action“ už konkrétní prvek. V našem případě to bude „l1 cs40 Cutoff“; poslední sloupeček ponecháme prázdný. Nyní již pohybem faderu na klávesách a zobrazeném cs40 syntezátoru si ověříte, zda jste neudělali někde chybu. Měl by se ovládací prvek Cutoff pohybovat spolu s faderem a pokud budete zároveň i hrát, v reálném čase můžete pracovat se zvukem nástroje. Na obrázku 6 je zachyceno nastavení, kdy posuvný ovladač „1“ na klávesách ovládá „Cutoff“ syntezátoru a knob „9“ zase „Tune 1“ neboli ladění oscilátoru 1.

Přiřazení objektu VST nástroje k HW prvku Remote (obr. 6)

Nahrávání (a potažmo tedy jakousi „automatizaci“) provedete standardně, jako kterákoli MIDI data. Koneckonců – nahráváte přeci MIDI kontrolery (v tomto případě), které jsou akorát namapované na virtuální nástroj. Takže při označené MIDI stopě v okně Arrange a určeném rozsahu lokátory kliknete na Record (panel posuvu) a nahráváte. Můžete vše naplácat do jedné stopy nebo pro každý kontroler mít stopu vlastní, tedy nahrávat vše postupně. Vzhledem ale k tomu, že Cubase VST disponuje editorem kontrolerů (Edit > Controller), je i pozdější editace jasná, jednoduchá a přehledná. (obr. 7) V tomto editoru sice mají MIDI kontrolery svůj název podle normy, ale to si myslím tolika nevadí a možná, že to lze i změnit. Natolik jsem neexperimentoval.

Zaznamenaný průběh řídících dat (obr. 7)

To by bylo vše. Předpokládám, že popsaný způsob nastavení je jednoduše transformovatelný na jakékoli programové prostředí – odchylky budou pravděpodobně v názvech, menu a vzhledu oken. Princip by však měl být tentýž. V eventuelní diskusi za článkem nebo ve fóru prosím o neočekávání veliké pomoci z mojí strany ohledně jiných programů, včetně Cubase SX/SL/N/N2. Tady mohu maximálně citovat manuál, ale prakticky to asi ověřené nebude. No – možná se překousnu a nainstaluju demo Cubase SX 😉 ale radši na to moc nespoléhejte…. Doufám, že tento článek trochu pomůže vnést světlo do problematiky ovládání VST nástrojů v reálném čase pomocí hardwarových MIDI kontrolerů.

© 2004 Pavel Kappler

Jeden myslel na “Remote Control neboli Dálkové Řízení

Napsat komentář