TEORIE: Remote control & DDX3216

Článek vznikl pro server „www.dreamface.net“ jako pokračování „Remote control neboli dálkové řízení“, publikován byl 30.3.2006. Protože předchozí byl více o teorii a čtenáři problematiku moc nepobírali, tento popisoval konkrétní nastavení pro spolupráci Cubase s digitálním mixpultem Behringer DDX3216. Pokud se mi podařilo nalézt funkční odkazy, poupravil jsem je – vůči původnímu textu.

Ocenit tento studijní materiál by mohli všichni, kteří mají co do činění s HW kontrolerem a chtějí ho taky smysluplně používat. V článku popíši způsob připojení a konfigurace digitálního mixpultu Behringer DDX3216 jakožto řídící konzole pro VST mixer v Cubase. Postup tedy bude konkrétní a ve výsledku by mělo být každému jasné, jak se „to“ vlastně vůbec nastaví, aby byly spokojeni fadery, Cubase i uživatel.

Vzhledem k instalaci nového gearu do nových prostor jsem nějakou chvíli rozmýšlel také nad zapojením a nakonec jsem skončil u tohoto: DDX3216 bude vždy fungovat jako mixpult plus kontroler, ale zase jen pro VST mixer v Cubase. Chtěl jsem ho tedy nechat na svém MIDI okruhu přes Yamaha SW-1000XG a zbytek zapojit do MIDI okruhu AWE64. Protože ale klaviatura Radium61 nemá MIDI vstup a ještě mi tu leží zmiňovaný Control Freak, musel jsem to trochu pozměnit. Na jenom MIDI okruhu mám tedy DDX a CF, na druhém Radium61. Když se kouknete na starší článek o dálkovém řízení, bude vám asi jasné proč: USB vstup MIDI z Radium61 se dá použít zároveň ke hře (nahrávání not) a také lze jeho knoby a fadery namapovat na ovládací prvky VST nástrojů; k tomu se ale musí ještě navíc zapojit klasický MIDI výstup z něj (označení „KEYBOARD“). Tééééééchnika…! 🙂 Kdo má problém s textem, zde je obrázek (obr. 1).

Celkové schéma (obr. 1)

Takže kabely zapíchané, všechno zapnuto, Cubase spuštěna. Jdeme na to! S výhodou se dá zde využít předhotovených setupů ze stránky www.ddx3216.com, nicméně pro logiku věci a objasnění postupu pojedeme „z čisté vody“. V Cubase VST jdeme do menu Options a následně Remote Setup (obr. 2). Zde v první kolonce nastavíme Generic Remote, ve druhé vstupní MIDI port a ve třetí Výstupní MIDI port. Klikněme na OK a na ploše přibude malé okénko, kde bude svítit nápis „Generic Remote“. Cvakneme na EDIT a sranda může začít 🙂 (obr. 3)

Výběr HW pro dálkové řízení (obr. 2)

Editace prvků (obr. 3)

Pro ilustraci řekněme, že nám jde o nastavení, aby 16 faderů ovládalo hlasitost prvních 16-ti kanálů VST mixeru a otočné knoby zase stereopozici (panorama). Takže v horní části si doplníme seznam tak, aby zde figurovalo „Fader 1..16“ a „Panorama 1..16“. U všech nastavíme typ „Controller“, MIDI kanál, adresu a stav „Transmit/Receive“ (obr. 4), tedy, že je jako vysílán i přijímán. MIDI kanál (1..16) se nastaví podle daného zařízení – já si nastavil 10, protože zde je největší priorita.

Nastavení vysílání+příjmu (obr. 4)

Co se adresy týče, pomůže tu buď tabulka MIDI implementace (na konci manuálu) nebo utilitka MIDI OX (fakt doporučuju pro jakékoli analyzační práce s MIDI). Měla by i nějakým způsobem fungovat i funkce „Learn“, kdy označíte řádek, kterému chcete přiřadit ovládací prvek z kontroleru, zahýbete požadovaným prvkem (třeba faderem) a po kliknutí na Learn by si měla Cubase příslušné hodnoty MIDI kanálu a adresy doplnit sama. Nějak mi to s DDX nechtělo chodit, tak jsem vyplňoval růčo, to se ale poddá. Tím je připravena „databáze“ aktivních prvků a pouze tyto nadefinované – pokud doděláte všechna další nastavení, viz dále – se budou účastnit dálkového řízení.
Přejdeme do spodní poloviny tabulky, kde provádíte definice, co ten který prvek z horní tabulky bude v prostředí Cubase VST ovládat. Zde je třeba jako Device vybrat „VST Mixer“ (obr. 5) a jako Value/Action (obr. 6) dát „Volume“ nebo „Pan L/R“ – podle toho, jestli přiřazujete fader nebo knob. Nakonec jen zkontrolujete, že je i správné přiřazení „Fader x = Chn x“. Aby prostě nedošlo k tomu, že fader 1 bude ovládat hlasitost třeba kanálu 3 apod. Ale jednak se toto děje tak nějak automaticky, takže se tu moc pokazit nedá, jednak se to dá změnit po kliknutí levým tlačítkem (nechce mi to chodit, možná bug ve verzi 5.2) a nebo ručně poeditujete příslušné položky v XML souboru (můj případ). Tím je hotovo, klikněte na OK.

Výběr hlavního objektu (obr. 5)

Výběr konečného prvku (obr. 6)

Jestliže si teď z menu Panels otevřete VST Mixer, mělo by fungovat dálkové řízení. Při pohybu fadery a knoby se budou hýbat i příslušné virtuální fadery a ukazatele stereopozice v jednotlivých šavlích. Stejně tak i při pohybu virtuálního faderu myší se bude sám hýbat i fader na šavli u DDX. Duchařina..!!! Takže vítězství a můžeme se něčím odměnit 😉

Automatizace. Samozřejmě má dálkové řízení smysl a využití hlavně pro míchačku, kdy prostě pracujete jako v každém normálním studiu, takže tlapy na gear a už se to tahá a kroutí. Jako osobně – kdo prostě jednou zkusí, už nebude chtít jinak, pokud se teda nebude jednat o zarytého příznivce hlodavců a postupnému přidávání materiálu do projektu skladby. Tady jsem narazil na drobný problém, za který může dle mého soudu absence tlakově citlivých (touch sensitive) faderů na DDX. Když jsem zaznamenal (přes WRITE na VST Mixeru) nějakou automatizaci, pak přetočil na začátek a aktivoval spolu s WRITE ještě i READ (obr. 7), zjistil jsem, že VST Mixer jaksi úplně ignoruje moje pokusy o změnu automatizačních dat – prostě se fadery se mnou praly a pouze probíhalo čtení, nikoli přepis. Chvíle zklamání byla ovšem velice záhy vystřídána celkem veselou náladou, protože mě napadlo, že by se to dalo vyřešit jinak. Nevím, jestli by se to dalo označit jako „celkem elegantní řešení“, raději bych měl možnost pracovat pouze v Cubase, ale je tu jedna výhoda: mohu využít funkce, které DDX v režimu práce s automatizací nabízí. Jde o to, že se bude pracovat s daty automatizace v DDX a nikoli v Cubase – trošku se tím sice zesložití práce (myslím, že uživatelé gearu s tlakově citlivými fadery – třeba od TASCAM – jsou tohoto ušetřeni), ale naštěstí ne v průběhu míchačky, takže bych to neviděl jako tak moc velké mínus. Ale to je čistě subjektivní a jde o přizpůsobení se technice, což nemusí vyhovovat každému 😉 V tomto případě je tedy lepší ve výše popsané definici zaškrtnout u všech prvků, že mají status pouze „Receive“, takže DDX se při čtení automatizace mixu (během přehrávání) nebude dohadovat s Cubase. Zde je třeba nastavit ještě synchronizaci v Cubase (Options -> Synchronisation) na MTC, MIDI port podle toho, kam je DDX připojené (obr. 8) a v DDX (SYNC -> SETUP) na MTC (obr. 9). Zde je i časový displej; pokud spustíte přehrávání v Cubase, měl by se začít odpočítávat čas i zde a vše bude určitě 100% sedět, což je pro nás to podstatné! Jo a nezapomenout nastavit i stejné RATE (FPS).

Automatizace (obr. 7)

Nastavení synchronizace (obr. 8)

Nastavení na straně DDX (obr. 9)

Popisem záznamu automatizace do DDX vás nebudu zatěžovat, pro ne-majitele tohoto mixpultu to je nepoužitelné. V Cubase prostě spouštíme přehrávání a normálka mícháme na pultu, Remote Control funguje na příjem, takže se ovládají prvky VST Mixeru, ale data automatizace se ukládají v DDX. Když máte práci hotovou zcela nebo alespoň z velké části (či jen prostě hodně nahrubo), zapnete si WRITE na VST Mixeru a jedním přehráním skladby „nahrnete“ data automatizace z DDX do Cubase. Takže se dá mluvit i o jakémsi zaarchivování 🙂 Co s tím dál je už na vás – buď i detaily upravujete pomocí DDX, ale v tom případě je nutné vypnout minimálně READ na VST Mixeru, jinak nepůjde pracovat (viz výše), nebo je doladíte už jen v Cubase standardně postupně pomocí myši, jak se to prostě v režimu WRITE/READ dělá. Možná bych byl osobně za tu první možnost, neboť se tak stále udržují data automatizace mixu (nikoli parametrů VST nástrojů a tak – bavíme se jen o základní míchačce!) v DDX a lze je pak ještě archivovat do počítače nebo paměťovou kartu.
Předěl mezi popisem VST a SX udělám pomocí MIDI OX. Jak jsem zmínil, jedná se o docela fajn a cool prográmek, který analyzuje tok dat na zvoleném MIDI portu (obr. 10). Zobrazuje všechny typy eventů, můžete je různě filtrovat a vůbec si monitoraci upravit na několik způsobů, nicméně pro ilustraci postačí obvyklé defaultní nastavení. Je dobré Cubase před spuštěním MIDI OX vypnout, protože pokud chcete analyzovat MIDI port, jež je nakonfigurovaný v obou programech, obdržíte chybovou hláškou „Device in use.“ či tak něco.

Monitorace v MIDI-OX (obr. 10)

Předpokládejme, že Cubase prostě neběží, spustíme MIDI OX a uvítá nás hlavní okno. Nastavíme MIDI port, který nás zajímá (zde SW1000 MIDI In, obr. 11) a klikneme na OK. Od teď, pokud zapracujeme s jakýmkoli MIDI zařízením připojeném do vstupu SW1000 MIDI In, zobrazí se zde veškeré zvolené údaje o eventu. Pohyb faderu 1 na DDX tedy vypadá asi takto: obr. 12. Je vidět, že kromě adresy (čísla MIDI kontroleru) má fader i vlastní SysEx zprávy, což se může hodit pro různé dumpy dat. Prakticky nás pro nastavení Remote zajímají věci zakroužkované (adresa a číslo MIDI kanálu, na kterém probíhá komunikace).

Nastavení v MIDI-OX (obr. 11)

Detaily k hlasitosti v MIDI-OX (obr. 12)

Co se týče Cubase SX, je to víceméně stejné, jako u verze VST. Pouze přístup k nastavení zařízení pro dálkové řízení je jinak – Devices -> Device Setup -> tlačítko „+“ vlevo nahoře a vybrat Generic Remote (obr. 13). Následně v pravé části okna vyberete opět příslušné MIDI porty a tabulka nastavení ovládacích prvků a jim přiřazení funkcí se od verze VST nijak neliší. I pracovní postup je pak stejný, přičemž pro úplnost je tu obrázek, kde se aktivuje READ a WRITE funkce (automatizace mixeru, obr. 14). SX umožňuje pracovat s automatizací (čtení a zápis) v každé šavli mixeru samostatně; na obrázku jsou tlačítka čtení a zápisu globální, tedy pro celý VST mixer.

Dialog Remote COntrol v Cubase SX (obr. 13)

Automatizace v Cubase SX (obr. 14)

Toť vše. Celkem jednoduché, když nepočítám takové ty „běžné“ překážky, které do cesty klade software (zmíněné řešení pomocí editace XML souboru je opravdu opruz – zvlášť, když v SX to funguje jak po másle). Ale budiž, hlavní je umět si poradit 🙂 Držím palce při nastavování a následně i práci s HW kontrolery.

Copyright © 2006 Pavel „pavlii“ Kappler

Napsat komentář